انتخابات رامهرمز

کاندیدای انتخابات دوره ششم شورای شهر رامهرمز

سید روح اله موسوی مطلق

سیدروح اله موسویان مطلق

سید علی محمد طباطبایی

سید علی محمد طباطبایی

قدرت اله ممبینی

مهندس قدرت اله ممبینی

مهندس محمد نجفی

مهندس محمد نجفی

محمدرضا مانگشتی زاده

محمدرضا منگشتی زاده

سید محمد موسوی راد

مهندس سید محمد موسوی راد

دکتر مهدی فتیلی

دکتر مهدی فتیلی

سید غلامرضا موسوی

سید غلامرضا موسوی

حمید بهمئی

مهندس حمید بهمئی

محمد سبزعلی زاده

محمد سبزعلی زاده

علی پاک نژادیان

مهندس علی پاک نژادیان

رامهرمزنیوز

دکتر علی سواری

آخرین مطالب و مقالات