دکتر مهدی فتیلی

رزومه و بیوگرافی

متولد ۱۳۶۴ در رامهرمز

تحصیلات: فوق لیسانس تربیت بدنی ،  دانشجوی ترم ۳ دکترای مدیریت ورزشی

نویسنده دو کتاب آشوب در ورزش و تاب جانمایی اماکن ورزشی

دکتر مهدی فتیلی

سوابق اجرایی

دیگر فعالیت ها

دکتر مهدی فتیلی
دکتر مهدی فتیلی
پخش ویدیو

موشن کد انتخاباتی دکتر مهدی فتیلی

دکتر مهدی فتیلی
پخش ویدیو

یک دقیقه با مردم رامهرمز

دکتر مهدی فتیلی
پخش ویدیو

موشن استوری/ معرفی دکتر مهدی فتیلی

دکتر مهدی فتیلی
پخش ویدیو

معرفی دکتر مهدی فتیلی

آخرین مقالات و مطالب