مهندس سید محمد موسوی راد

رزومه و بیوگرافی

متولد ۱۳۶۷ در رامهرمز

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علوم و تحقیقات استان کرمان

کارشناسی مهندسی عمران، گرایش تکنولوژی


کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
سوابق شغلی

 

سید محمد موسوی راد

سوابق اجرایی

افتخارات

سید محمد موسوی راد
سید محمد موسوی راد
پخش ویدیو

موشن کد انتخاباتی مهندس موسوی راد

سید محمد موسوی راد
پخش ویدیو

در یک دقیقه با مردم رامهرمز

سید محمد موسوی راد
پخش ویدیو

معرفی سید محمد موسوی راد

سید محمد موسوی راد
پخش ویدیو

معرفی سید محمد موسوی راد

آخرین مقالات و مطالب