مهندس محمد نجفی

رزومه و بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳ در رامهرمز

تحصیلات: کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

مهندس محمد نجفی

سوابق اجرایی

دیدگاها و نظرات

مهندس محمد نجفی
محمد نجفی رامهرمز
پخش ویدیو

موشن استوری/ محمد نجفی

محمد نجفی رامهرمز
پخش ویدیو

موشن استوری/ محمد نجفی

محمد نجفی رامهرمز
پخش ویدیو

معرفی مهندس محمد نجفی

آخرین مقالات و مطالب