مهندس علی پاک نژادیان

رزومه و بیوگرافی

متولد ۱۳۷۰ در رامهرمز

تحصیلات: کارشناس زمین شناسی، کارشناس ارشد زمین نفت و دانشجوی دکترا تکتونیک

علی پاک نژادیان

سوابق اجرایی

مدارک تخصصی

علی پاک نژادیان
علی پاک نژادیان
پخش ویدیو

موشن استوری/ معرفی مهندس علی پاک نژادیان

علی پاک نژادیان
پخش ویدیو

معرفی مهندس علی پاک نژادیان

آخرین مقالات و مطالب