سید روح اله موسویان مطلق

رزومه و بیوگرافی

متولد ۱۳۶۴ در رامهرمز

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی( استراتژیک)،‌ مهندسی برق قدر

سید روح اله موسوی مطلق

سوابق اجرایی

مدارک تخصصی

سید روح اله موسوی مطلق
سید روح اله موسوی مطلق
پخش ویدیو

موشن کد / سید روح اله موسویان

سید روح اله موسوی مطلق
پخش ویدیو

یک دقیقه با مردم رامهرمز

سید روح اله موسویان مطلق
پخش ویدیو

موشن استوری/ سید روح اله موسویان مطلق

سید روح اله موسوی مطلق
پخش ویدیو

معرفی سید روح اله موسویان مطلق

آخرین مقالات و مطالب