اداره امور عشایر رامهرمز

۲۲خرداد
مرمت جاده عشایر چهل پلکان در رامهرمز
رئیس اداره امورعشایر رامهرمز خبر داد:

مرمت جاده عشایر چهل پلکان در رامهرمز

رئیس اداره امورعشایر رامهرمز گفت: ٢ کیلومتر از جاده عشایر چهل پلکان در این شهرستان مرمت و مسیر رفت و آمد عشایر هموار شد.