انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز

۲۶تیر
تصاویری از موزه خصوصی و خانگی یکی از شهروندان رامهرمزی

تصاویری از موزه خصوصی و خانگی یکی از شهروندان رامهرمزی

یکی از معلمین خوش ذوق شهرستان رامهرمز یک موزه نسبتا کوچکی در خانه خود برپا کند.