بازار 17 شهریور رامهرمز

۱۸دی
بافت تاریخی خوزستان جان تازه می‌گیرد/ بازار ۱۷ شهریور رامهرمز در دستور کار است

بافت تاریخی خوزستان جان تازه می‌گیرد/ بازار ۱۷ شهریور رامهرمز در دستور کار است

دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌های خوزستان، احیای بافت تاریخی شهرهای استان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.