باغملک

25آذر
۳۰۰ دشت ایران با معضل فرونشست زمین دست و پنجه نرم می‌کنند

۳۰۰ دشت ایران با معضل فرونشست زمین دست و پنجه نرم می‌کنند

ایران از سال 1346 با معضل فرونشست دست و پنجه نرم می‌کند اما هنوز دستگاه‌های متولی یک راه‌حل قطعی برای پایان دادن به این بحران پیدا نکرده‌اند. در واقع جز هشدار از سوی کارشناسان و استادان دانشگاه درباره خطرات این وضع هیچ اقدام جدی دیگری انجام نشده و نتیجه این موضوع کار را به آنجا کشانده که 300 دشت ایران دچار فرونشست است