باقر عیوضی

09دی
معرفی شهرستان رامهرمز در اجرای باقر عیوضی

معرفی شهرستان رامهرمز در اجرای باقر عیوضی

رامهرمزنیوز: معرفی کوتاه شهرستان رامهرمز بهمراه اجرای قطعه شعری از باقر عیوضی خواننده مطرح رامهرمز در برنامه شب‌های کارون سیمای خوزستان.