تعطیلی مدارس رامهرمز

۲۵آبان
تعطیلی مدارس رامهرمز در نوبت صبح یکشنبه

تعطیلی مدارس رامهرمز در نوبت صبح یکشنبه

موسی ممبینی گفت: مدارس رامهرمز در تایم صبح روز یکشنبه 26 آبان‌ماه تعطیل است ولی خدمات عمومی به شهروندان در بانک ها و دیگر ادارات به روال عادی است.