حوزه هنری خوزستان

۱۸دی
موفقیت هنرمندان رامهرمز در اولین جشنواره استانی مونولوگ امیدیه

موفقیت هنرمندان رامهرمز در اولین جشنواره استانی مونولوگ امیدیه

مسئول واحد نمایش حوزه هنری خوزستان از درخشش این حوزه در اولین جشنواره تئاتر مونولوگ استان و برگزیدگی نمایش «مثلث» در این جشنواره خبر داد.