حوزه هنری خوزستان

18دی
موفقیت هنرمندان رامهرمز در اولین جشنواره استانی مونولوگ امیدیه

موفقیت هنرمندان رامهرمز در اولین جشنواره استانی مونولوگ امیدیه

مسئول واحد نمایش حوزه هنری خوزستان از درخشش این حوزه در اولین جشنواره تئاتر مونولوگ استان و برگزیدگی نمایش «مثلث» در این جشنواره خبر داد.