سید ابراهیم رئیسی

20خرداد
ما هم دیپلماسی بلدیم ولی از موضع اقتدار/ خوزستان را باید ویژه دید
رئیسی در اهواز (اولین سفر استانی)عنوان کرد؛

ما هم دیپلماسی بلدیم ولی از موضع اقتدار/ خوزستان را باید ویژه دید

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما هم دیپلماسی و هم راه تعامل با دنیا را بلدیم؛ فقط یک نکته وجود دارد و آن هم از موضع اقتدار و عزت خون شهدا صحبت می‌کنیم.