سید داوود میرباقری

28اردیبهشت
«سلمان فارسی» به خرابه‌های شام رسید‌/ انتشار تصاویر جدید از سریال داوود میرباقری

«سلمان فارسی» به خرابه‌های شام رسید‌/ انتشار تصاویر جدید از سریال داوود میرباقری

فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری به خرابه‌های شام رسید.