تاریخ : دوشنبه, 27 اردیبهشت , 1400

سید عادل مولا

۰۶اسفند
۲۰۰ هزار پرنده مهاجر در خوزستان سرشماری شد

۲۰۰ هزار پرنده مهاجر در خوزستان سرشماری شد

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان از سرشماری 200 هزار پرنده مهاجر زمستان گذر در تالاب ها و آبگیرهای خوزستان خبر داد.