شاعر رامهرمزی

12اسفند
«دانشنامه فرهنگ عاشورایی» مرحوم «حبیب‌الله معلمی» شاعر نام آشنای رامهرمزی منتشر می‌شود

«دانشنامه فرهنگ عاشورایی» مرحوم «حبیب‌الله معلمی» شاعر نام آشنای رامهرمزی منتشر می‌شود

«دانشنامه فرهنگ عاشورایی» مرحوم «حبیب‌الله معلمی» به کوشش خانواده آن مرحوم منتشر می‌شود. استادˈحبیب الله معلمیˈ شاعر و سراینده نوحه های حاج ˈصادق آهنگرانˈ در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که سال 92 درگذشت.