صابر حردانی

۲۵تیر
صالح به یاد صابر؛ تقدیم گل حردانی به برادر مصدومش + عکس

صالح به یاد صابر؛ تقدیم گل حردانی به برادر مصدومش + عکس

مدافع رامهرمزی تیم فولاد، شادی گل امشب خود را به یاد برادر مصدوم خود انجام داد.