عبدالرضا باغ‌شیرین

۱۵دی
ثبت ۹۱ باشگاه کتابخوانی شهری و روستایی در سال ۹۷ در شهرستان رامهرمز

ثبت ۹۱ باشگاه کتابخوانی شهری و روستایی در سال ۹۷ در شهرستان رامهرمز

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامهرمز از ثبت ٩١ باشگاه کتابخوانی شهری و روستایی در سال ٩٧ در شهرستان رامهرمز خبر داد.