عرب

۱۱دی
خوزستان رنگین کمان اقوام ایرانی + فیلم

خوزستان رنگین کمان اقوام ایرانی + فیلم

استان خوزستان با جای دادن انواع قومیت ها ، گویش ها و آیین های گوناگون در خود ، به رنگین کمان اقوام ایرانی شهره شده است.