علیرضا قاسم نژاد

01بهمن
دعوت دادستان رامهرمز به دانشگاه توسط بسیج دانشجویی

دعوت دادستان رامهرمز به دانشگاه توسط بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی، دادستان رامهرمز را در نامه‌ای برای پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در رابطه با پرونده‌های قضایی خبرنگاران، به دانشگاه دعوت کرد.