تاریخ : دوشنبه, 27 اردیبهشت , 1400

علی محمد چراغی

۰۵اسفند
آقای گل رامهرمزی لیگ دو به خوشه طلایی ساوه پیوست

آقای گل رامهرمزی لیگ دو به خوشه طلایی ساوه پیوست

مهاجم رامهرمزی تیم شاهین شهرداری بوشهر به خوشه طلایی ساوه پیوست.