غرق شدن در آب های رامهرمز

۲۷اسفند
غرق شدن کودک۳ ساله رامهرمزی در کانال آب

غرق شدن کودک۳ ساله رامهرمزی در کانال آب

دبیر ستاد مدیریت بحران شهر رامهرمز از فوت کودک ۳ ساله رامهرمزی بر اثر غرق شدن در کانال آب کشاورزی خبر داد.