قاسم سلیمانی دشتکی

14خرداد
اختصاص۱۲هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مناطق محروم به خوزستان
استاندار خوزستان خبر داد:

اختصاص۱۲هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مناطق محروم به خوزستان

استاندار خوزستان با بیان اینکه برای پروژه های نیمه تمام این استان به دنبال تامین منابع مالی بودیم گفت: در سال جاری از محل اعتبارات مناطق محروم و روستایی ۱۲هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به استان خوزستان اختصاص یافت.