ماهشهر

14خرداد
پروژه احداث باند دوم جاده ترانزیتی رامشیر به بندرماهشهر آغاز شد

پروژه احداث باند دوم جاده ترانزیتی رامشیر به بندرماهشهر آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از آغاز عملیات اجرایی چهار خطه شدن محور رامشیر - ماهشهر خبر داد.