مجلس یازدهم

۰۳اسفند
ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس یازدهم شد

ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس یازدهم شد

ابراهیم متینیان با بیش از 35 درصد آراء نماینده رامهرمز و رامشیر در مجلس یازدهم شد.