محمود احمدی رئیس آبفای رامهرمز

۲۶تیر
مشکل قطع آب لوله‌کشی روستاهای دیمه حل شد

مشکل قطع آب لوله‌کشی روستاهای دیمه حل شد

سرپرست آبفای رامهرمز گفت: روستا‌های دیمه در این شهرستان پس از سه ماه بی آبی مجددا توانستند از نعمت آب بهره‌مند شوند.