محور رامهرمز به بهبهان

27دی
تصادف زنجیره‌ای در پی ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان

تصادف زنجیره‌ای در پی ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان

ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان به تصادف زنجیره‌ای در این محور و مصدومیت 6 نفر منجر شد.