محور رامهرمز به بهبهان

۲۷دی
تصادف زنجیره‌ای در پی ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان

تصادف زنجیره‌ای در پی ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان

ریزش پل در محور رامهرمز به بهبهان به تصادف زنجیره‌ای در این محور و مصدومیت 6 نفر منجر شد.