مدیر کل مخابرات خوزستان

28اردیبهشت
همراه اول نقاط کور رامهرمز را بینا کرد

همراه اول نقاط کور رامهرمز را بینا کرد

مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: تلاش کارشناسان مخابرات به بهره مندی ۷ روستای رامهرمز از اینترنت پر سرعت همراه اول ختم شد.