مرتضی خاکباز

۰۴بهمن
سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی شرط موفقیت موقوفات است

سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی شرط موفقیت موقوفات است

مدیرکل اوقاف خوزستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی شرط موفقیت موقوفات است، گفت: اگرچه در استان خوزستان موقوفه قرآنی وجود ندارد اما چه موقوفه قرآنی در خوزستان باشد چه نباشد، وظیفه ما اجرای برنامه‌های قرآنی است.