معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

14اسفند
فروش برق نیروگاه رامهرمز پنج سال تضمین شده است

فروش برق نیروگاه رامهرمز پنج سال تضمین شده است

معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: برق تولیدی «نیروگاه سیکل ترکیبی ساینا» رامهرمز به مدت پنج سال توسط وزارت نیرو به صورت تضمینی خریداری می شود.