تاریخ : دوشنبه, 27 اردیبهشت , 1400

معرفی پایتخت کتاب ایران

۰۳بهمن
ارسال فعالیت‌های شهرستان رامهرمز در حوزه کتاب به دبیرخانه پایتخت کتاب ایران

ارسال فعالیت‌های شهرستان رامهرمز در حوزه کتاب به دبیرخانه پایتخت کتاب ایران

سرپرست اداره ارشاد رامهرمز گفت: آثار و فعالیت‌های شهرستان رامهرمز در حوزه کتاب جهت حضور در پنجمین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.