موکب

۰۹خرداد
کمک مؤمنانه ۱۴۶ میلیارد تومانی مواکب حسینی به نیازمندان

کمک مؤمنانه ۱۴۶ میلیارد تومانی مواکب حسینی به نیازمندان

مدیر امور اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به خدمات مواکب در دوران شیوع کرونا عنوان کرد: گرچه شیوع کرونا باعث شد مواکب اربعین در سال گذشته برپا نشوند، اما موکب داران حسینی در سراسر کشور از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده و در قالب پویش‌های مختلف، بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان میان نیازمندان توزیع کردند.