موکب

09خرداد
کمک مؤمنانه ۱۴۶ میلیارد تومانی مواکب حسینی به نیازمندان

کمک مؤمنانه ۱۴۶ میلیارد تومانی مواکب حسینی به نیازمندان

مدیر امور اربعین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به خدمات مواکب در دوران شیوع کرونا عنوان کرد: گرچه شیوع کرونا باعث شد مواکب اربعین در سال گذشته برپا نشوند، اما موکب داران حسینی در سراسر کشور از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده و در قالب پویش‌های مختلف، بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان میان نیازمندان توزیع کردند.