پرندگان مهاجر در خوزستان

۰۶اسفند
۲۰۰ هزار پرنده مهاجر در خوزستان سرشماری شد

۲۰۰ هزار پرنده مهاجر در خوزستان سرشماری شد

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان از سرشماری 200 هزار پرنده مهاجر زمستان گذر در تالاب ها و آبگیرهای خوزستان خبر داد.