عقرب رامهرمز

01مهر
قاچاق عقرب‌های رامهرمز تهدیدی برای حیات طبیعت

قاچاق عقرب‌های رامهرمز تهدیدی برای حیات طبیعت

توقیف محموله‌ی با بیش از 15 هزار عقرب در مرز افغانستان، که بخش عمده آن عقرب‌های بومی خوزستان از جمله کژ‌دم‌های مرگبار رامهرمز بوده است، خبر از تجارتی مسموم می‌دهد.