قدرت اله ممبینی

19خرداد
کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد ششمین دوره شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.  

19خرداد
فیلم برنامه خط شفاف با حضور مهندس قدرت اله ممبینی

فیلم برنامه خط شفاف با حضور مهندس قدرت اله ممبینی

فیلم چهارمین قسمت برنامه خط شفاف در ذیل قایل مشاهده است.

15خرداد
گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به همشهریان رامهرمزی در ادامه آمده است.

12خرداد
اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.

11خرداد
سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

مختصری از سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.