قدرت اله ممبینی

۱۹خرداد
کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد ششمین دوره شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.  

۱۹خرداد
فیلم برنامه خط شفاف با حضور مهندس قدرت اله ممبینی

فیلم برنامه خط شفاف با حضور مهندس قدرت اله ممبینی

فیلم چهارمین قسمت برنامه خط شفاف در ذیل قایل مشاهده است.

۱۵خرداد
گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به همشهریان رامهرمزی در ادامه آمده است.

۱۲خرداد
اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.

۱۱خرداد
سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

مختصری از سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.