سید روح اله موسویان مطلق

۱۹خرداد
ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

سومین قسمت از برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان مطلق برگزار شد.

۱۶خرداد
موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری/ سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.

۱۱خرداد
اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.

۱۰خرداد
کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.