سید روح اله موسویان مطلق

19خرداد
ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

سومین قسمت از برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان مطلق برگزار شد.

16خرداد
موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری/ سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.

11خرداد
اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.

10خرداد
کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.