انتخابات شورای شهر

۱۹خرداد
ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

ویدئو سومین قسمت برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان

سومین قسمت از برنامه خط شفاف با حضور سید روح اله موسویان مطلق برگزار شد.

۱۸خرداد
لیست نهایی کاندیدای شورای اسلامی شهر رامهرمز،‌ رودزرد ماشین، سلطان آباد و باوج

لیست نهایی کاندیدای شورای اسلامی شهر رامهرمز،‌ رودزرد ماشین، سلطان آباد و باوج

لیست نهایی کاندیدای تایید صلاحیت شده شورای اسلامی شهر رامهرمز، رودزرد ماشین، سلطان آباد و باوج اعلام شد.

۱۸خرداد
شاخصه‌ی کاری و برخی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سیدعلی محمد طباطبائی

شاخصه‌ی کاری و برخی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سیدعلی محمد طباطبائی

شاخصه‌ی کاری و برخی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سیدعلی محمد طباطبائی در ادامه آمده است.

۱۶خرداد
موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری / سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

موشن استوری/ سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.

۱۵خرداد
گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه‌ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای شورای شهر به همشهریان رامهرمزی

گوشه ای از خدمات مهندس قدرت اله ممبینی کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به همشهریان رامهرمزی در ادامه آمده است.

۱۲خرداد
اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه‌های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های مهندس قدرت اله ممبینی نامزد ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.

۱۱خرداد
سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز

مختصری از سوابق کاری و اجرایی مهندس قدرت اله ممبینی نامزد شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.

۱۱خرداد
اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان کاندیدای انتخابات شورای شهر رامهرمز

مهمترین اهداف و برنامه های سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای ششمین دوره شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است.