انتخابات شورای شهر

۱۰خرداد
کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای شورای شهر رامهرمز

کلیپ معرفی سید روح اله موسویان مطلق کاندیدای دوره ششم انتخابات شورای شهر رامهرمز در ذیل قابل مشاهده است.

۰۹خرداد
دومین برنامه خط شفاف با حضور حسین قاسمی + فیلم
بررسی شفافیت در شورای شهر رامهرمز :

دومین برنامه خط شفاف با حضور حسین قاسمی + فیلم

دومین برنامه از سلسله برنامه خط شفاف با حضور حسین قاسمی, عضو شورای اول دوم شهرستان رامهرمز برگزار شد.