مهندس حمید بهمئی

رزومه و بیوگرافی

متولد فروردین ۱۳۶۱ در رامهرمز

مدارک علمی‌ و تخصصی: مهندسی تکنولوژی برق ، گذراندن دوره های تکمیلی در حوزه‌ی مدیریت شهری

حمید بهمئی

سوابق اجرایی

فعالیت ها

حمید بهمئی
حمید بهمئی
پخش ویدیو

معرفی مهندس حمید بهمئی ۴

حمید بهمئی
پخش ویدیو

معرفی مهندس حمید بهمئی ۳

حمید بهمئی
پخش ویدیو

معرفی مهندس حمید بهمئی۲

حمید بهمئی
پخش ویدیو

معرفی مهندس حمید بهمئی۱

آخرین مقالات و مطالب