سید غلامرضا موسوی

رزومه و بیوگرافی

متولد: ۱۳۵۲ در رامهرمز

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق، دارای مدرک مدیریت EFMD

سید غلامرضا موسوی

سوابق اجرایی

دیگر سوابق

سید غلامرضا موسوی
سید غلامرضا موسوی
پخش ویدیو

موشن کد انتخاباتی سید غلامرضا موسوی

سید غلامرضا موسوی
پخش ویدیو

یک دقیقه با مردم رامهرمز ۲

سید غلامرضا موسوی
پخش ویدیو

یک دقیقه با مردم رامهرمز

سید غلامرضا موسوی
پخش ویدیو

معرفی سید غلامرضا موسوی

آخرین مقالات و مطالب