دین و زندگی

19دی
شیر دادن یک زن به نوه خود باعث حرام شدن ارتباط دختر و دامادش شد

شیر دادن یک زن به نوه خود باعث حرام شدن ارتباط دختر و دامادش شد

جهل به یک حکم شرعی در خصوص شرایط و آداب رضاع (شیردادن) موجب حرمت ابدی یک زن و شوهر جوان شد.

چیزی یافت نشد !