مهدی فتیلی

۱۹خرداد
اهداف و برنامه های استاد مهدی فتیلی نامزد شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه های استاد مهدی فتیلی نامزد شورای شهر رامهرمز

اهداف و برنامه های استاد مهدی فتیلی کاندیدای شورای شهر در صورت راهیابی به شورای شهر رامهرمز به شرح ذیل است: